Tag Archives: zielone wzgórze sulistrowiczki

Zielone wzgórze sulistrowiczki

Wycieczki do obiektów współczesnej gospodarki, techniki; nauki i kultury należą do twórczych odcinków pracy szkolnej prowadzonej w aspekcie krajoznawstwa i turystyki. Nie ma w szkole równie korzystnej sytuacji odwoływania się do poznawania zmysłowego, jak w czasie wycieczek do zakładów pracy,

error: Content is protected !!