Tag Archives: valtur simeri village

Valtur simeri village

Na starannie zorganizowanych, metodycznie przeprowadzonych, podsumowanych i wykorzystanych rezultatach wycieczek zyskuje nauka szkolna i szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny. Nauka w szkołach przestaje być „papierowa”. Tętni życiem. Powstaje ruch umysłowy, odbywa się praktyczna nauka języka polskiego, przyrody, geografii, historii. Tworzą się silne

error: Content is protected !!