Tag Archives: kakkos bay itaka

Cel, metoda i materiał badawczy

Celem podjętych działań badawczych było przedstawienie cech charakterystycznych rekreacji ruchowej realizowanej jako element codziennego stylu życia mieszkańców miasta Brzeg. Dla realizacji założonego celu badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, posługując się kwestionariuszem ankiety wypełnianym przez mieszkańców tego miasta. Kwestionariusz ankiety ukierunkowano

error: Content is protected !!