Tag Archives: hotele w Jastrzębiej Górze – tanio

Aktywność ruchowa

Przyjemność płynąca z uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej jest różnie deklarowana przez mężczyzn w I – 26% oraz II – 14% grupie wie  kowej (motyw ten podaje jedynie 5% panów z III grupy). Młodzi badani mężczyźni ze wsi ten motyw

error: Content is protected !!