Tag Archives: Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta

Motyw zdrowotny: grupa 46-60 lat, kobiety

Znowu najliczniej reprezentowaną grupą są tu panowie z dużych miast – 46% oraz po 20% z pozostałych grup: małe miasteczko i wieś. Odpowiedzi pań z tej grupy wiekowej nie są zróżnicowane ze względu na miejsce ich zamieszkania. 25% deklaruje jako

error: Content is protected !!