Tag Archives: esky odprawa online

Esky odprawa online

W działalności dydaktyczńo-wychowawczej i krajoznawczo- turystycznej wycieczki nie zawsze, mają tak jednoznaczny charakter, jak to przedstawiliśmy. W czasie ich organizacji najczęściej łączy się różne elementy. Wszystkie pozostają we wzajemnym związku, uzupełniają się, a ich wyodrębnienie ma umowny charakter. Za istotny

error: Content is protected !!