Tag Archives: apartament nad morzem na 8 osób

Analiza środowisk

Co ciekawe, motyw kontaktu z naturą zasadniczo nie różnicuje analizowanych środowisk. Pewnym wyjątkiem jest grupa najmłodszych badanych, gdzie występują zróżnicowania frakcji wśród mieszkańców wsi – tu jest to grupa najliczniej reprezentowana – 28%, motyw kontaktu z przyrodą deklaruje nieco mniej

error: Content is protected !!