HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, May 22

/ 1 pages
Turystyka służąca wychowaniu
    
category/ 2 pages
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
         
krajoznawstwo-i-turystyka/
              
page/ 14 pages
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu | Turystyka służąca wychowaniu
         
turystyka-i-rekreacja/
              
page/ 9 pages
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka i rekreacja | Turystyka służąca wychowaniu
    
krajoznawstwo-i-turystyka/ 150 pages
Program działania dostosowany do oczekiwań dzieci i młodzieży | Turystyka służąca wychowaniu
Czy dziś SKKT odpowiada potrzebom dzieci i młodzieży? | Turystyka służąca wychowaniu
Trzeba poznać zasięg terytorialny krajoznawstwa i turystyki | Turystyka służąca wychowaniu
Teoretyczne krajoznawstwa i turystyki w szkole | Turystyka służąca wychowaniu
Kadra nauczycieli krajoznawców | Turystyka służąca wychowaniu
Wycieczki, kolonie i obozy mogą być niedostępna znacznemu odsetkowi dzieci i młodzieży | Turystyka służąca wychowaniu
Problemy krajoznawstwa i turystyki w szkole | Turystyka służąca wychowaniu
Strategia drobnych kroków | Turystyka służąca wychowaniu
Główne kierunki usprawniania działań krajoznawczo-turystycznych w szkole | Turystyka służąca wychowaniu
Zasady udzielania pierwszej pomocy | Turystyka służąca wychowaniu
Wyżywienie na wycieczkach | Turystyka służąca wychowaniu
Na terenie województw: | Turystyka służąca wychowaniu
Zainteresowania uczestników wycieczki są różnorodne | Turystyka służąca wychowaniu
Przygotowanie wycieczek | Turystyka służąca wychowaniu
Film może „ożywić” przeszłość historyczną | Turystyka służąca wychowaniu
Wycieczki szkolne nie należą do łatwych form pracy dydaktyczno-wychowawczej | Turystyka służąca wychowaniu
Przygotowanie na wycieczkę | Turystyka służąca wychowaniu
Metodyka wycieczek | Turystyka służąca wychowaniu
Wycieczki terenowe, miejskie i górskie | Turystyka służąca wychowaniu
Kierując się terytorialnym zasięgiem wycieczek dzielimy je na krajowe i zagraniczne | Turystyka służąca wychowaniu
Każdy z tych programów odnosi się do wycieczki kompleksowej | Turystyka służąca wychowaniu
Kierownikami wycieczek przedmiotowych mogą być nauczyciele określonych przedmiotów | Turystyka służąca wychowaniu
Pierwsza pomoc lekarska i wyposażenie apteczki na wycieczkach i obozach wędrownych | Turystyka służąca wychowaniu
Zapobieganie zakażeniu wścieklizną rozpoczyna się od przemycia rany wodą z mydłem | Turystyka służąca wychowaniu
Niebezpieczeństwa dla zdrowia mogą także wyniknąć z nieprzestrzegania wymogów higieny osobistej | Turystyka służąca wychowaniu
Charakterystyka pozostałych węży i padalca w celu ułatwienia ich rozpoznania | Turystyka służąca wychowaniu
W czasie wędrówki trzeba zawsze zwracać uwagę na teren przemarszu | Turystyka służąca wychowaniu
Zapoznanie uczestników z regulaminem obiektów | Turystyka służąca wychowaniu
Przyczyna nieszczęśliwych wypadków | Turystyka służąca wychowaniu
W górach Polski działa siedem grup GOPR | Turystyka służąca wychowaniu
Miejsca niebezpieczne | Turystyka służąca wychowaniu
Szacujmy możliwość dalszej wspinaczki | Turystyka służąca wychowaniu
Latem w górach zdarzają się załamania pogody | Turystyka służąca wychowaniu
Przeszkody na drodze | Turystyka służąca wychowaniu
Przy pokonywaniu żlebów trzeba uważać na spadające kamienie | Turystyka służąca wychowaniu
Dbajmy o obuwie podopiecznych | Turystyka służąca wychowaniu
Wspinaczka | Turystyka służąca wychowaniu
Wypadki w górach | Turystyka służąca wychowaniu
Warunki bezpieczeństwa młodzieży w czasie obozów wędrownych | Turystyka służąca wychowaniu
Wycieczki to czas pracy nauczycieli, który wymaga napięcia uwagi i opanowania | Turystyka służąca wychowaniu
Osoby upoważnione do bycia opiekunem | Turystyka służąca wychowaniu
Zasady opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczek szkolnych | Turystyka służąca wychowaniu
Bezpieczeństwo dzieci i młódzieży w czasie zajęć krajoznawczo-turystycznych | Turystyka służąca wychowaniu
Formy pracy oparte na słowie mówionym i aktywności twórczej | Turystyka służąca wychowaniu
Pozostałe formy zajęć krajoznawczo-turystycznych | Turystyka służąca wychowaniu
Odznaki regionalne o charakterze krajoznawczym i turystycznym | Turystyka służąca wychowaniu
Podstawowe i najłatwiejsze do zdobycia odznaki | Turystyka służąca wychowaniu
W celu zachęcenia dzieci do uprawiania wędrówek pieszych | Turystyka służąca wychowaniu
Duma z posiadania odznaki | Turystyka służąca wychowaniu
Zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych | Turystyka służąca wychowaniu
Ostateczne podsumowanie na sesji plenarnej | Turystyka służąca wychowaniu
Przygotowanie sesji | Turystyka służąca wychowaniu
Sesja popularnonaukowa | Turystyka służąca wychowaniu
Dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami z podróży | Turystyka służąca wychowaniu
Spotkania z interesującymi ludźmi | Turystyka służąca wychowaniu
Kronika | Turystyka służąca wychowaniu
Działalność krajoznawczo-turystyczna w formie wystaw | Turystyka służąca wychowaniu
Sporządzamy harmonogram | Turystyka służąca wychowaniu
Na początku radzimy organizować wystawy o węższej tematyce | Turystyka służąca wychowaniu
SKKT może być uczestnikiem turnieju lub jego organizatorem | Turystyka służąca wychowaniu
Turniej | Turystyka służąca wychowaniu
Doświadczenia odnośnie wycieczek | Turystyka służąca wychowaniu
Ekwipunek podręczny | Turystyka służąca wychowaniu
Ekwipunek osobisty | Turystyka służąca wychowaniu
System klasyfikacji obozów wędrownych | Turystyka służąca wychowaniu
Wycieczki do obiektów współczesnej gospodarki | Turystyka służąca wychowaniu
Wiele złożonych i trudnych zagadnień programu nauczania | Turystyka służąca wychowaniu
Na zwiedzanie zakładów produkcyjnych przeznacza się od 1 do 2 godzin | Turystyka służąca wychowaniu
Metodyka organizowania wycieczek do zakładów pracy | Turystyka służąca wychowaniu
Wycieczki dostosowane do dojrzałości uczestników | Turystyka służąca wychowaniu
Bank informacji | Turystyka służąca wychowaniu
Sekcje | Turystyka służąca wychowaniu
Przeprowadzenie wycieczek jest realizacją celów i zadań | Turystyka służąca wychowaniu
Opisy tras | Turystyka służąca wychowaniu
Walory wycieczek do zakładów pracy | Turystyka służąca wychowaniu
Gdzie najczęściej podróżujemy | Turystyka służąca wychowaniu
Wycieczki do zakładów pracy | Turystyka służąca wychowaniu
Szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny | Turystyka służąca wychowaniu
Rozliczenie się z kosztów | Turystyka służąca wychowaniu
Prawo oprowadzania wycieczek | Turystyka służąca wychowaniu
Najodpowiedniejsze buty muszą być „rozchodzone” | Turystyka służąca wychowaniu
Każdy uczestnik musi mieć odpowiednie obuwie | Turystyka służąca wychowaniu
Sprzęt obozów wędrownych | Turystyka służąca wychowaniu
Pieniądze we właściwym miejscu | Turystyka służąca wychowaniu
Koszta wycieczkowe | Turystyka służąca wychowaniu
Opracowywanie preliminarzy dochodów i wydatków wakacyjnych wędrówek | Turystyka służąca wychowaniu
Warto przeprowadzić plebiscyt | Turystyka służąca wychowaniu
Etapy przygotowań do wakacyjnych wędrówek | Turystyka służąca wychowaniu
Optymalizacja | Turystyka służąca wychowaniu
Potrzeba lepszej organizacji obozów wędrownych | Turystyka służąca wychowaniu
Czy dzieci mieszkające na wsiach powinny jeździć na obozy? | Turystyka służąca wychowaniu
Obozy wędrowne dla ,,wyjadaczy” | Turystyka służąca wychowaniu
Uczestnicy obozów wędrownych | Turystyka służąca wychowaniu
Uczenie kultury turystycznej | Turystyka służąca wychowaniu
Wypoczynek a wychowanie | Turystyka służąca wychowaniu
Nizinne i górskie obozy wędrowne | Turystyka służąca wychowaniu
Istota, rodzaje i cele obozów wędrownych | Turystyka służąca wychowaniu
Obozy wędrowne | Turystyka służąca wychowaniu
Próbki załączone do notatek są doskonałą ilustracją procesu technologicznego | Turystyka służąca wychowaniu
Etap organizacji | Turystyka służąca wychowaniu
Sprecyzowanie celów | Turystyka służąca wychowaniu
Nauka płynąca z obiektów przemysłowych | Turystyka służąca wychowaniu
Organizowanie wycieczek do wzorcowych zakładów | Turystyka służąca wychowaniu
Zachęta do udziału | Turystyka służąca wychowaniu
Interesujące są wizualne formy zgaduj-zgaduli | Turystyka służąca wychowaniu
Konkurs kombinowany jest formą najtrudniejszą | Turystyka służąca wychowaniu
Konkurs | Turystyka służąca wychowaniu
Wieczornicę najczęściej organizuje się w świetlicy | Turystyka służąca wychowaniu
Wieczornica | Turystyka służąca wychowaniu
Szkic trasy | Turystyka służąca wychowaniu
Audycje radiowe i telewizyjne | Turystyka służąca wychowaniu
Zalecenia | Turystyka służąca wychowaniu
Plan na cały rok | Turystyka służąca wychowaniu
Tytuł gazetki warto rozstrzygnąć przy pomocy konkursu lub błyskawicznego turnieju | Turystyka służąca wychowaniu
Główna tematyka | Turystyka służąca wychowaniu
Kierownicy działów tematycznych | Turystyka służąca wychowaniu
Poziom gazetki | Turystyka służąca wychowaniu
Każda gazetka przechodzi ewolucję w kierunku poprawy poziomu treści i formy | Turystyka służąca wychowaniu
Właściwie redagowana gazetka powinna spełniać funkcję informacyjną | Turystyka służąca wychowaniu
Gazetka SKKT | Turystyka służąca wychowaniu
Ekspozycja wymaga ustawicznej troski | Turystyka służąca wychowaniu
Ekspozycja krajoznawcza | Turystyka służąca wychowaniu
Inne formy aktywności krajoznawczo-turystycznej dzieci i młodzieży | Turystyka służąca wychowaniu
Refleksje na temat przeżytej podróży | Turystyka służąca wychowaniu
Podsumowanie wakacyjnych wędrówek | Turystyka służąca wychowaniu
Bilansowanie wyników | Turystyka służąca wychowaniu
Opinie uczestników o wakacyjnych wędrówkach źródłem ich doskonalenia | Turystyka służąca wychowaniu
Odwiedzanie miejsc ważnych dla historii | Turystyka służąca wychowaniu
Tradycje, obrzędy i symbolika w życiu obozów | Turystyka służąca wychowaniu
Uczestnicy obozu podjęli czynności jako: | Turystyka służąca wychowaniu
W przypadku ról badaczy mamy do czynienia z samodzielnym poznawaniem rzeczywistości | Turystyka służąca wychowaniu
Role społeczne uczestników obozów | Turystyka służąca wychowaniu
Młodzież zrzeszona w SKKT może organizować wypoczynek | Turystyka służąca wychowaniu
Spotkania z „ciekawymi ludźmi” i zwiedzanie miejsc pracy | Turystyka służąca wychowaniu
Tematy prac podejmowanych w czasie wakacyjnych wędrówek | Turystyka służąca wychowaniu
Jaka działalność | Turystyka służąca wychowaniu
Prace użyteczne społecznie i zarobkowe | Turystyka służąca wychowaniu
Udzielanie informacji krajoznawczych | Turystyka służąca wychowaniu
Oto przykładowy rozkład dnia obozu wędrownego: | Turystyka służąca wychowaniu
Inteligentne gospodarowanie miejsca na odpoczynek | Turystyka służąca wychowaniu
Zazwyczaj już podczas pierwszego kwadransa wędrówki ujawniają się niedogodności | Turystyka służąca wychowaniu
Jako maksymalną normę obciążenia przyjmuje się: | Turystyka służąca wychowaniu
Inne czynności | Turystyka służąca wychowaniu
Podział uczestników obozów na sekcje | Turystyka służąca wychowaniu
Organizacja dnia na obozie wędrownym | Turystyka służąca wychowaniu
„Dni gotowości” | Turystyka służąca wychowaniu
Zasady współżycia w warunkach obozowych | Turystyka służąca wychowaniu
Będziemy się stosować do podanego niżej regulaminu: | Turystyka służąca wychowaniu
Wygodne i markowe kurtki | Turystyka służąca wychowaniu
Bielizna powinna być wygodna | Turystyka służąca wychowaniu
    
page/ 24 pages
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
Turystyka służąca wychowaniu
    
turystyka-i-rekreacja/ 100 pages
Cel, metoda i materiał badawczy | Turystyka służąca wychowaniu
Rekreacja ruchowa jako element stylu życia mieszkańców | Turystyka służąca wychowaniu
Brak towarzystwa | Turystyka służąca wychowaniu
Problem dostępności | Turystyka służąca wychowaniu
Bariera ekonomiczna | Turystyka służąca wychowaniu
Wzgląd na zamieszkanie | Turystyka służąca wychowaniu
Bariery uczestnictwa | Turystyka służąca wychowaniu
Aktywność ruchowa | Turystyka służąca wychowaniu
Regulacja ciężaru ciała jako motyw uczestnictwa | Turystyka służąca wychowaniu
Analiza środowisk | Turystyka służąca wychowaniu
Hipotezy badawcze | Turystyka służąca wychowaniu
Rekreacja ruchowa jako postulat i powszechnik | Turystyka służąca wychowaniu
Charakter poznawczy | Turystyka służąca wychowaniu
Motyw zdrowotny: grupa 46-60 lat, kobiety | Turystyka służąca wychowaniu
Poprawa sprawności jako motyw uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej | Turystyka służąca wychowaniu
Analiza wyników badań | Turystyka służąca wychowaniu
Ideologia | Turystyka służąca wychowaniu
Czynnik zdrowia | Turystyka służąca wychowaniu
Motywacje i bariery uczestnictwa Polaków w sporcie dla wszystkich | Turystyka służąca wychowaniu
Zainteresowanie sportem | Turystyka służąca wychowaniu
Członkowie ruchu | Turystyka służąca wychowaniu
Formy aktywności podejmowane w czasie świątecznym i wakacyjnym | Turystyka służąca wychowaniu
Formy aktywności podejmowane w czasie wolnym w dni powszednie | Turystyka służąca wychowaniu
Alternatywne rozwiązania | Turystyka służąca wychowaniu
Rytm dnia | Turystyka służąca wychowaniu
Młodzież w Stanach Zjednoczonych | Turystyka służąca wychowaniu
Brzmienie gitary | Turystyka służąca wychowaniu
Homoseksualiści | Turystyka służąca wychowaniu
Zachowanie kulturowe | Turystyka służąca wychowaniu
Lata 60 | Turystyka służąca wychowaniu
Znaczenie ludzi młodych | Turystyka służąca wychowaniu
Geneza i typologia subkultur | Turystyka służąca wychowaniu
Grupy młodzieżowe | Turystyka służąca wychowaniu
Grupy społeczne | Turystyka służąca wychowaniu
Ruchy młodzieżowe | Turystyka służąca wychowaniu
Popkultura | Turystyka służąca wychowaniu
Subkultura | Turystyka służąca wychowaniu
Wartość i wzór | Turystyka służąca wychowaniu
Określić sytuacje | Turystyka służąca wychowaniu
Odrzucenie | Turystyka służąca wychowaniu
Nieformalne ruchy młodzieżowe w świetle literatury | Turystyka służąca wychowaniu
Formy aktywności ruchowej uczestników subkultury | Turystyka służąca wychowaniu
Miodobranie | Turystyka służąca wychowaniu
Wesele Kurpiowskie | Turystyka służąca wychowaniu
Niedziela Palmowa | Turystyka służąca wychowaniu
Dziedzictwo kulturowe Kurpiów | Turystyka służąca wychowaniu
Festiwale ludowe na Kurpiach | Turystyka służąca wychowaniu
Z własnej kieszeni | Turystyka służąca wychowaniu
Wnioski | Turystyka służąca wychowaniu
Organizowanie | Turystyka służąca wychowaniu
Doświadczenie rajdów | Turystyka służąca wychowaniu
Analiza wyników | Turystyka służąca wychowaniu
Koncepcja zdrowia Arona Antonovsky’ego w perspektywie głównych celów rekreacji | Turystyka służąca wychowaniu
Motywy w zależności od stanu cywilnego respondentów | Turystyka służąca wychowaniu
Wyniki badań | Turystyka służąca wychowaniu
Materiał i metody badawcze | Turystyka służąca wychowaniu
Odprężenie | Turystyka służąca wychowaniu
Dlaczego uprawiamy pieszą turystykę górską? | Turystyka służąca wychowaniu
Wnioski | Turystyka służąca wychowaniu
Propozycje turystów w zakresie wprowadzenia lub rozszerzenia oferty turystycznej powiatu kozienickiego | Turystyka służąca wychowaniu
Najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu kozienickiego | Turystyka służąca wychowaniu
Respondenci odwiedzający powiat kozienicki wg atrakcji turystycznych decydujących o ich przyjeździe | Turystyka służąca wychowaniu
Wyniki badań | Turystyka służąca wychowaniu
TURYSTYKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ | Turystyka służąca wychowaniu
Czas wolny i wolność wyboru | Turystyka służąca wychowaniu
Zarazić rekreacją | Turystyka służąca wychowaniu
Stosunek rzeczywistości | Turystyka służąca wychowaniu
Antonovsky w swej koncepcji podkreśla znaczenie podmiotowości człowieka | Turystyka służąca wychowaniu
Zaufanie sobie | Turystyka służąca wychowaniu
Formy rekreacji | Turystyka służąca wychowaniu
Redukować cechy | Turystyka służąca wychowaniu
Dwa aspekty | Turystyka służąca wychowaniu
Definicja zdrowia | Turystyka służąca wychowaniu
Znacznie symboliczne | Turystyka służąca wychowaniu
Wspinanie się w górach ma wspaniałą tradycję sportową w Polsce | Turystyka służąca wychowaniu
Wspinaczka jako droga do wolności | Turystyka służąca wychowaniu
Czas wolny w kulturze fizycznej | Turystyka służąca wychowaniu
Problem wyboru form spędzania czasu wolnego | Turystyka służąca wychowaniu
Czy jest to korzystne… | Turystyka służąca wychowaniu
W kierunku relatywizmu | Turystyka służąca wychowaniu
Życie w zawodzie | Turystyka służąca wychowaniu
Człowiek, osobowość, czas wolny | Turystyka służąca wychowaniu
Czas wolny | Turystyka służąca wychowaniu
Znaczenie | Turystyka służąca wychowaniu
Wolny i zajęty | Turystyka służąca wychowaniu
Podsumowanie | Turystyka służąca wychowaniu
Materiał i metoda | Turystyka służąca wychowaniu
Zainteresowania turystyczne dzieci i młodzieży szkolnej | Turystyka służąca wychowaniu
Nowe umiejętności | Turystyka służąca wychowaniu
Potwierdzenie badania | Turystyka służąca wychowaniu
Zabawa | Turystyka służąca wychowaniu
Własne potrzeby | Turystyka służąca wychowaniu
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w działalności turystycznej | Turystyka służąca wychowaniu
Materiał i metoda badań | Turystyka służąca wychowaniu
Przytaczane statystyki | Turystyka służąca wychowaniu
Polska turystyka | Turystyka służąca wychowaniu
Wnioski | Turystyka służąca wychowaniu
Motywy a miejsce zamieszkania respondentów | Turystyka służąca wychowaniu
Motywy respondentów mających rodziny z dziećmi i bez dzieci | Turystyka służąca wychowaniu
Motywy a wykształcenie respondentów | Turystyka służąca wychowaniu