This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Rytm dnia

Włóczęga bez celu ulicami miasta, spotkania ze znajomymi, imprezy, koncerty wyznaczały rytm dnia. Ucieczką był alkohol, a także narkotyki. W początkowej fazie istnienia można określić ten ruch jako antykulturę. Swój rozkwit w Europie i na świecie przeżywał w drugiej połowie

Młodzież w Stanach Zjednoczonych

Zewnętrzny wygląd angielskiego punka nie różnił się od amerykańskiego uczestnika ruchu, inna natomiast była sytuacja młodzieży w Stanach Zjednoczonych, gdzie punk był odpowiedzią na monotonię i nudę dostatniego życia, skupiał młodzież z różnych środowisk – często były to dzieci dobrze

Brzmienie gitary

M. Pęczak tak charakteryzuje naukę i obyczajowość punków: „Stylistyka punk-rocka opiera się na ostrym brzmieniu gitary, prostej, czytelnej linii basu, szybkim rytmie perkusji, zwykle 2/3. Tak muzykę, jak i wygląd cechowały nie- dbałość i prymitywizm. Na powstanie ruchu na Wyspach

Homoseksualiści

T. Paleczny wyodrębnił i uporządkował grupy subkulturowe w Polsce nieco inaczej: Do grup środowiskowych zaliczył: homoseksualistów, git-ludzi, narkomanów, komputerowców (internautów), więźniów, alkoholików, żołnierzy; Do grup wspólnotowo-ideologicznych włączył: ugrupowania anarchistyczne („Wolność i Pokój”, „Pomarańczowa Alternatywa”, „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego”, „Federacja Anarchistyczna”), ekologiczne – z

Zachowanie kulturowe

Grupy wspólnotowo-ideologicznie, obejmujące jednostki uznające podobne wartości, poszukujące w grupie oparcia w sytuacji osamotnienia, alienacji czy izolacji wynikającej z odmiennych preferencji i zachowań kulturowych. Drugą przyczyną ich powstawania jest poczucie wspólnoty celów i rodzącej się na tej podstawie więzi ideologicznej; Grupy

Lata 60

Na naszym kontynencie na szeroką skalę ruchy subkulturowe zaczęły powstawać w latach 60. ubiegłego wieku. Były to głównie ruchy pacyfistyczne, anarchizujące, ekologiczne i tym podobne. Największym i najpopularniejszym byli hipisi – dzieci-kwiaty. Ich ideologia nawiązywała do diggersów i beatni- ków.

Znaczenie ludzi młodych

Według M. Jędrzejewskiego powstawaniu grup nieformalnych sprzyjał m.in. upadek autorytetów, rozluźnienie istniejących norm obyczajowych oraz wyższy poziom wykształcenia społeczeństwa, z którym należałoby wiązać wzrost znaczenia ludzi młodych. Powstanie nieformalnych ruchów młodzieżowych było zatem odpowiedzią na istniejącą sytuację społeczno-polityczno-kulturową, którą młodzież

Geneza i typologia subkultur

Młode pokolenia od zarania dziejów buntowały się przeciw zastanym, skostniałym systemom i normom, znajdując niekiedy rewolucyjne rozwiązania czy tworząc nowe prądy myślowe i tym samym prowokując do zmian i rozwoju. Dopiero pod koniec lat czterdziestych XX wieku odnotowano powstanie zjawiska

Grupy młodzieżowe

Pojęcie subkultura będzie w tym opracowaniu używane zamiennie z określeniami nieformalne grupy młodzieżowe oraz ruchy młodzieżowe i kontrkultura. Opisywanie badanych przez nas społeczności kontrkulturowych podejmowano w literaturze naukowej z różnych pozycji. Pisze o tym m.in. M. Kalinowski: „W historii problemu występują

Grupy społeczne

Wydaje się, że niezależnie od sposobów definiowania subkultury w jej skład wchodzą następujące elementy: Względnie spójna grupa społeczna, w której na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń, a nieraz również norm, wartości i wzorów odpowiadających członkom grupy i ich obowiązujących wytwarzają się

error: Content is protected !!