This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Zainteresowanie sportem

Decydującym czynnikiem jest stopień zainteresowania i uczestnictwa w sporcie dla wszystkich z grupy rówieśniczej. Subkultura punk jest bardzo zróżnicowana społecznie i środowiskowo (biorąc pod uwagę pochodzenie i wykształcenie uczestników). Aktywne jednostki czy grupy zakładają zespoły muzyczne, organizują koncerty, demonstracje, marsze,

Członkowie ruchu

W ruchu znajdują się osoby o różnym poziomie zamożności, jednak biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną większości, można zaryzykować twierdzenie, że nie są one dobrze sytuowane. Tramping często wiąże się u nich z podróżami autostopem – zarówno po kraju, jak i

Formy aktywności podejmowane w czasie świątecznym i wakacyjnym

Odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące aktywności ruchowej punków w czasie świąt potwierdzają stereotypy zachowań polskiego społeczeństwa. Dotyczy to rodzinnego spędzania czasu świątecznego przy suto zastawionym stole. Okazuje się, że nawet młodzi buntownicy nie mogą przełamać tych schematów. Aż 23 (76,6%)

Formy aktywności podejmowane w czasie wolnym w dni powszednie

W czasie wolnym w dni powszednie aktywnie odpoczywa 20 punków, co stanowi 66,6% badanych. Żadnej aktywności nie podejmuje 10 wolnościowców (33,3%). 11 punków (36,6%) uznało spacery za najczęściej podejmowaną aktywność w czasie wolnym „krótkim”. 8 reprezentantów tej kontrkultury (26,6%) wymieniło

Alternatywne rozwiązania

Z czasem destrukcyjną negację zamieniono w konstruktywne tworzenie alternatywnych rozwiązań. Przykładem może być akcja squatowania – bezprawnego zajmowania, zamieszkiwania, zagospodarowywania pustostanów. Pojawiło się nowe hasło: „Do it yourself’ – w skrócie DIY, czyli „Zrób to sam”. Jego przesłanie głosiło: Jeśli nie

Rytm dnia

Włóczęga bez celu ulicami miasta, spotkania ze znajomymi, imprezy, koncerty wyznaczały rytm dnia. Ucieczką był alkohol, a także narkotyki. W początkowej fazie istnienia można określić ten ruch jako antykulturę. Swój rozkwit w Europie i na świecie przeżywał w drugiej połowie

Młodzież w Stanach Zjednoczonych

Zewnętrzny wygląd angielskiego punka nie różnił się od amerykańskiego uczestnika ruchu, inna natomiast była sytuacja młodzieży w Stanach Zjednoczonych, gdzie punk był odpowiedzią na monotonię i nudę dostatniego życia, skupiał młodzież z różnych środowisk – często były to dzieci dobrze

Brzmienie gitary

M. Pęczak tak charakteryzuje naukę i obyczajowość punków: „Stylistyka punk-rocka opiera się na ostrym brzmieniu gitary, prostej, czytelnej linii basu, szybkim rytmie perkusji, zwykle 2/3. Tak muzykę, jak i wygląd cechowały nie- dbałość i prymitywizm. Na powstanie ruchu na Wyspach

Homoseksualiści

T. Paleczny wyodrębnił i uporządkował grupy subkulturowe w Polsce nieco inaczej: Do grup środowiskowych zaliczył: homoseksualistów, git-ludzi, narkomanów, komputerowców (internautów), więźniów, alkoholików, żołnierzy; Do grup wspólnotowo-ideologicznych włączył: ugrupowania anarchistyczne („Wolność i Pokój”, „Pomarańczowa Alternatywa”, „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego”, „Federacja Anarchistyczna”), ekologiczne – z

Zachowanie kulturowe

Grupy wspólnotowo-ideologicznie, obejmujące jednostki uznające podobne wartości, poszukujące w grupie oparcia w sytuacji osamotnienia, alienacji czy izolacji wynikającej z odmiennych preferencji i zachowań kulturowych. Drugą przyczyną ich powstawania jest poczucie wspólnoty celów i rodzącej się na tej podstawie więzi ideologicznej; Grupy

Lata 60

Na naszym kontynencie na szeroką skalę ruchy subkulturowe zaczęły powstawać w latach 60. ubiegłego wieku. Były to głównie ruchy pacyfistyczne, anarchizujące, ekologiczne i tym podobne. Największym i najpopularniejszym byli hipisi – dzieci-kwiaty. Ich ideologia nawiązywała do diggersów i beatni- ków.

Znaczenie ludzi młodych

Według M. Jędrzejewskiego powstawaniu grup nieformalnych sprzyjał m.in. upadek autorytetów, rozluźnienie istniejących norm obyczajowych oraz wyższy poziom wykształcenia społeczeństwa, z którym należałoby wiązać wzrost znaczenia ludzi młodych. Powstanie nieformalnych ruchów młodzieżowych było zatem odpowiedzią na istniejącą sytuację społeczno-polityczno-kulturową, którą młodzież

error: Content is protected !!