This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Zainteresowania uczestników wycieczki są różnorodne

Znajdą się wśród nich zamiłowani geografowie, entuzjaści fizyki, chemii i tacy, którzy zgłębiają tajniki techniki produkcji, ekonomiki. Nietrudno więc wyłonić grupy o podobnych zainteresowaniach i stworzyć zespoły, które pod kierunkiem nauczycieli przygotują kolegów do twórczego uczestnictwa w wycieczkach. Sprawy organizacyjne również

Przygotowanie wycieczek

Podporządkowane zostaje realizacji programu nauczania, planom SKKT i możliwościom organizacyjnym i finansowym rodziców oraz szkoły. Temu etapowi powinna towarzyszyć pełną świadomość celów, jakie mamy osiągnąć. Są one dla każdej wycieczki inne. Wynika to z charakteru poszczególnych przedmiotów nauczania oraz z

Film może „ożywić” przeszłość historyczną

Jest w stanie, wykształcić „myślenie historyczne” oraz wyobrażenie o życiu człowieka w minionych czasach. Ze względu na swe walory, coraz większą popularność, charakter dokumentalny, możliwości utrwalania ruchu zjawisk i swego rodzaju „wszędobylność”, góruje on nad innymi środkami przekazywania i utrwalania

Wycieczki szkolne nie należą do łatwych form pracy dydaktyczno-wychowawczej

Składa się na to ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie młodzieży, konieczność rozwiązywania wielu trudnych problemów (dotyczących komunikacji, noclegów i wyżywienia). Nakłada to na organizatorów wiele dodatkowych obowiązków. W tych warunkach znaczny odsetek rodziców nie zezwala swoim dzieciom na udział

Przygotowanie na wycieczkę

Jeżeli przygotowania do wycieczek oparte zostaną na zaufaniu, szczerości, serdeczności, wzajemnej życzliwości i pomocy, wówczas cele i zadania tej formy pracy dydaktyczno-wychowawczej i działalności krajoznawczo-turystycznej zostaną w pełni zrealizowane. Z tych względów zwracamy baczną uwagę na przygotowanie uczestników do kulturalnego

Metodyka wycieczek

Realizacja przedstawionych w artykule walorów krajoznawstwa i turystyki jest ściśle uzależniona od charakteru, treści i metodyki przygotowania dzieci i młodzieży do wycieczek. Obejmuje ono przede wszystkim \yybór tras, ma on bowiem olbrzymie znaczenie w realizacji omówionych uprzednio funkcji krajoznawstwa i

Wycieczki terenowe, miejskie i górskie

W działalności dydaktyczńo-wychowawczej i krajoznawczo- turystycznej wycieczki nie zawsze, mają tak jednoznaczny charakter, jak to przedstawiliśmy. W czasie ich organizacji najczęściej łączy się różne elementy. Wszystkie pozostają we wzajemnym związku, uzupełniają się, a ich wyodrębnienie ma umowny charakter. Za istotny

Kierując się terytorialnym zasięgiem wycieczek dzielimy je na krajowe i zagraniczne

Biorąc za podstawę podziału sposób uprawiania turystyki, wyodrębnia się wycieczki turystyki popularnej (dostępne dla każdego, nie wymagające przygotowania kondycyjnego) i kwalifikowanej (wymagające dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz umiejętności posługiwania się odpowiednim sprzętem lub środkiem przemieszczania się w terenie). Do

error: Content is protected !!