This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Wycieczki do zakładów pracy

Wycieczki do tzw. fabryk domów, elektrowni, kopalń, hut, stoczni, przedsiębiorstw komunikacyjnych, zakładów graficznych, warsztatów naprawczych, placówek handlowych, państwowych i spółdzielczych, gospodarstw rolnych organizowane przez nauczycieli, opiekunów szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, szkolnych kół PTTK i PTSM należą do istotnych komponentów edukacji i

Szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny

Na starannie zorganizowanych, metodycznie przeprowadzonych, podsumowanych i wykorzystanych rezultatach wycieczek zyskuje nauka szkolna i szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny. Nauka w szkołach przestaje być „papierowa”. Tętni życiem. Powstaje ruch umysłowy, odbywa się praktyczna nauka języka polskiego, przyrody, geografii, historii. Tworzą się silne

Każdy z tych programów odnosi się do wycieczki kompleksowej

Kompleksowość jest zaletą, a nie wadą wycieczki. Za organizacją takich wycieczek przemawiają względy ekonomiki szkoły, powiązania rozmaitych przedmiotów nauczania oraz potrzeba maksymalnej realizacji programów kształcenia. Za wycieczkami kompleksowymi opowiedziało się 5090 uczniów (w tym 2740 z klas IV—VIII szkół podstawowych,

Przeprowadzenie wycieczek jest realizacją celów i zadań

Jeżeli przygotowania wykonano starannie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, wówczas nie powinno być kłopotów z przeprowadzeniem wycieczki. Metodyka przeprowadzania wycieczek w dużym stopniu pokrywa się z metodyką przeprowadzania obozów wędrownych. Elementami wiążącymi wszystkie poczynania na wycieczkach są ich programy. Podają

Doświadczenia odnośnie wycieczek

Doświadczenia wskazują, że nie należy organizować wycieczek powyżej 50 osób, uczestnicy zaś nie powinni różnić się wiekiem, zainteresowaniami i kondycją. Uczestników wycieczki dzieli się na zespoły nie przekraczające 10 osób. Należy sprawdzić, czy został dokładnie opracowany program w postaci zebranych

Rozliczenie się z kosztów

Po powrocie z wycieczki kierownik zobowiązany jest rozliczyć się rachunkami i dowodami wypłat z powierzonych kwot. Udział młodzieży w opracowywaniu budżetów wycieczek i ich realizowaniu stanowi jeden z ważnych czynników wychowawczych omawianej formy pracy dydaktyczno-wychowawczej i krajoznawczo- -turystycznej. Trzeba także

Prawo oprowadzania wycieczek

Warto pamiętać, że w myśl Zarządzenia nr 26 przewodniczącego GKKFiT z 30 IV 1968 r. w sprawie wykonywania funkcji przewodnika turystycznego (Dz. Urz. GKKFiT 1968, nr 3, poz. 10) prawo oprowadzania wycieczek po: Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gnieźnie, Kaliszu, Katowicach,

Ekwipunek podręczny

Zwróćmy uwagę, aby ekwipunek nie był pakowany do walizek lub toreb ręcznych, lecz do plecaków. Noszenie przez dłuższy czas ręcznego bagażu grozi niebezpieczeństwem wytworzenia się wad kręgosłupa, jest niewygodne i męczące. Istotny jest także sposób pakowania plecaków. Przedmioty twarde i

Wyżywienie na wycieczkach

Wyżywienie wycieczek w większych schroniskach nie powinno nastręczać kłopotów. Do dyspozycji mamy bary szybkiej obsługi, bary mleczne, jadłodajnie i restauracje. Aby zapewnić sobie w miarę sprawną obsługę, w przeddzień lub przynajmniej rano w dniu konsumpcji uzgadniamy w zakładzie gastronomicznym jadłospis,

Na terenie województw:

Bielskiego, bydgoskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, szczecińskiego, warszawskiego działają Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Turystyczne (odpowiednio): „Beskidy”, „Brda”, „Łysogóry”, „Wawel-Tourist”, „Przemysław”, „Pomerania”, „Syrena”. W uzyskaniu autobusu mogą nam przyjść z pomocą komitety rodzicielskie, szczególnie zakłady opiekuńcze, które z reguły posiadają autokary (z praktyki znamy

error: Content is protected !!