Wypoczynek a wychowanie

Organizacja wszystkich wymienionych rodzajów obozów wędrownych przebiega pod hasłem wypoczynku, pracy i wychowania, czyli godzenia przyjemnego z pożytecznym. Szczegółowe zadania wychowawcze dla placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym również i obozów wędrownych) podawane są corocznie w Wytycznych w sprawie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Podstawowym celem młodzieżowych obozów wędrownych jest  zapewnienie ich uczestnikom możliwie najkorzystniejszych warunków aktywnego i radosnego odpoczynku, poprawienie stanu zdrowia, wzmocnienie sił fizycznych i psychicznych, zaspokojenie potrzeb intelektualnych i społecznych, a równocześnie kontynuowanie i wzbogacenie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, pracy ideowo-wychowawczej organizacji młodzieżowych w specyficznych warunkach życia obozowego.

Cześć, mam na imię Michał i od wielu lat zajmuję się turystyką. We wpisach, które komponuję, chciałbym przekazać Wam wskazówki jakich portali unikać, a na których opłaca się wypatrywać okazji!
error: Content is protected !!