Villa gronik zakopane

Wycieczki do tzw. fabryk domów, elektrowni, kopalń, hut, stoczni, przedsiębiorstw komunikacyjnych, zakładów graficznych, warsztatów naprawczych, placówek handlowych, państwowych i spółdzielczych, gospodarstw rolnych organizowane przez nauczycieli, opiekunów szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, szkolnych kół PTTK i PTSM należą do istotnych komponentów edukacji i pracy krajoznawczo-turystycznej w szkole. Z drugiej strony są ważnym elementem podejmowanych od dawna prób realizacji koncepcji krajoznawstwa konkretów, czyli poznawania kraju w procesie tworzenia jego materialnych i duchowych wartości. Tymczasem działalność krajoznawczo-turystyczna w szkole, gdy chodzi o miejsce zwiedzania, ma cechy stereotypowe. Dowodzą Aego badania przeprowadzone przez Zakład Dydaktyki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1. 1975—85 wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych Wielkopolski, jak przedstawia się zwiedzanie różnych obiektów krajoznawczych przez młodzież. Badaniami objęto 11 643 osoby. Dokonano tego za pomocą skategoryzowanej ankiety bezimiennej.

Cześć, mam na imię Michał i od wielu lat zajmuję się turystyką. We wpisach, które komponuję, chciałbym przekazać Wam wskazówki jakich portali unikać, a na których opłaca się wypatrywać okazji!
error: Content is protected !!