Szkic trasy

Wykonujemy go na arkuszu o wymiarze 120 cm X 84 cm. Na szkicu uwzględniamy podkład (według mapy turystycznej), tj. rzeki, drogi, koleje, miejscowości, szczyty, obszary leśne, punkty widokowe; zaznaczamy też główne walory krajoznawcze trasy, posługując się powszechnie używanymi symbolami. Uzupełnienie szkicu stanowi skala oraz legenda. Na kolejnych kartach podaje się techniczne i krajoznawczo- -turystyczne informacje dotyczące etapów wędrówki. Dobrze jest sporządzić godzinowy plan każdego etapu, uwzględniający czas: marszu, zwiedzania, wypoczynku, przeprowadzenia gry terenowej, sporządzenia posiłków. Opis trasy wzbogaca się o ilustracje przedstawiające walory krajoznawcze szlaku wędrówki; opis wykonany przed wycieczką lub obozem uzupełnia się w trakcie wędrówki. Jako przykład prezentacji szlaku obozu Wędrownego może posłużyć opracowany przez SKKT Technikum Handlowego w Poznaniu w ramach akcji „Na turystyczne ugory” opis wędrówki wakacyjnej po mało uczęszczanych zakątkach Beskidu Niskiego. Opis ten pod nazwą „Od Biecza po Krosno przez Beskid Niski” po jego opublikowaniu w czasopiśmie „Poznaj swój kraj” przyczynił się do popularyzacji obozów wędrownych po pięknym województwie krośnieńskim. Wskazane jest, aby każdy opis trasy został starannie zweryfikowany przez uczestników imprezy.

Cześć, mam na imię Michał i od wielu lat zajmuję się turystyką. We wpisach, które komponuję, chciałbym przekazać Wam wskazówki jakich portali unikać, a na których opłaca się wypatrywać okazji!
error: Content is protected !!